גן המגינים כפר סבא

פארק עירוני עם מדשאה, ספסלים, ואזור משחק מוצל לילדים.

למען הבטחון האישי מותקנות בפארק מצלמות. מוקד עירוני 106 24 שעות ביממה.

אין לשחרר כלבים. איון להבעיר אש. אין כניסה לרכב מנועי. אסור לשחק בכדור על המדשאות.

רח׳ המעפילים 7
כפר סבא